De aanleiding

We leven in een vluchtige wereld waarin echt contact vaak onder druk lijkt te staan. Onbegrip, misverstanden en verschillen tussen mensen lijken steeds meer te worden uitgelicht. Zinvol Om Tafel gelooft in verbinding en in het zoeken naar wat waardevol is in het leven. Als we dat op het spoor komen, lijkt er begrip en toenadering mogelijk. Kortom: oprecht en waardevol contact. Alleen, wanneer heb je nou eens echt tijd voor dat goede gesprek dat je graag zou willen voeren? Hoe pak je dat aan? Daar heeft Zinvol Om Tafel een unieke methode voor ontwikkeld.

Het doel van Zinvol Om Tafel

Ons doel is het verdiepen van relaties tussen mensen door het gesprek over de waarde van het leven mogelijk te maken. Het is bedoeld voor alle soorten relaties die je kunt bedenken. Het kan je buurvrouw zijn, je studiegenoot of een familielid. Een open en gelijkwaardig één op één gesprek, waarbij de deelnemers zelf de inhoud bepalen, leidt vaak tot verrassende inzichten over de ander en over jezelf. Door over waardevolle zaken te praten, kan er verbinding en verdieping ontstaan tussen mensen. Dat gunnen we iedereen!

Meer over de stichting

De methode

Praten over zingeving kan lastig zijn. Het kan schroom oproepen of het idee geven dat het heel moeilijk is. Zinvol Om Tafel heeft een methode ontwikkeld die het gesprek op gang helpt. Als je met elkaar ‘Om Tafel’ gaat, wil dat zeggen dat je tijd wilt investeren in elkaar. ‘Zinvol’ zegt iets over de waarde van het gesprek. Het is als het ware een geschenk dat je elkaar geeft. Het is niet de bedoeling de ander te overtuigen van jouw eigen standpunt of visie. En luisteren naar de mening van een ander betekent evenmin dat je de visie van de ander moet overnemen. De bedoeling van onze avonden is: je openstellen voor elkaar en elkaars leven verrijken. De eerste stap is iemand uitnodigen voor een ‘goed’ gesprek tijdens een lekkere maaltijd. De tweede stap is je aanmelden via deze site bij een locatie naar keuze. De derde stap is: de avond open en met vertrouwen tegemoet gaan.

Veelgestelde vragen

De avond

Op al onze locaties zorgen betrokken en goed geïnstrueerde vrijwilligers voor een eenvoudig maar restaurant-waardig diner. Tijdens het drie-gangen menu worden aan de deelnemers suggesties uitgereikt om het gesprek op gang te brengen. Deze suggesties zijn vrijblijvend. Niemand anders bemoeit zich met jullie gesprek. Suggesties mag je gebruiken, ze zijn niet verplicht. Het is jullie avond.

Enthousiast geworden? Meld je aan en gun jezelf en de ander deze waardevolle ervaring!

Meld je aan

Home-dining (coronaproof)

Met zinvol home-dining is er in 2020 een coronaproof variant van het zinvolle diner ontwikkeld. De methode is dezelfde, alleen worden de gangen en de materialen bij mensen thuis gebracht. Twee gasten komen op een eigen locatie samen. Elke gang van het diner wordt bij de deur bezorgd. Er wordt aangebeld als er een nieuwe gang staat. De gasten ontvangen vervolgens een spraakbericht via WhatsApp met instructies.

Meer informatie

Meer informatie over Zinvol Om Tafel?