Een zinvol diner is altijd één op één. Je komt samen met iemand en reserveert een tafel voor twee personen. De aangegeven prijs (30 euro) is per tafel (dus 15 euro per persoon). De zinvolle diners worden door vrijwilligers georganiseerd. Elke locatie wordt gedragen door een organisatie. Deze organisatie staat vermeld op de pagina van de locatie. De opzet van de diners is overal hetzelfde ongeacht de plaats waar ze gehouden worden of de organisatie die de locatie draagt. Zie de identity markers waaraan locaties moeten voldoen.